Centralt fastighetsförvärv och unikt samarbetsprojekt

 Alkärrsplans Intressenter AB, en samarbetskoncern mellan P&E Fastigheter, Stadsutvecklarna och de lokalt baserade fastighetsägarna Irenmark och Forsman, har förvärvat bolaget Alkärrsplans Utvecklings AB, med tillhörande sjukhusbyggnad och mark för utveckling i Nynäshamns centrum. Säljare är Nynäshamns kommun. 

Genom förvärvet tar aktörerna över fastigheten Nornan 32, mitt i centrala Nynäshamn. Fastigheten omfattar befintlig sjukhusbyggnad med verksamheter inom vård, utbildning och kommunal verksamhet samt en parkering och utvecklingsbar mark. Med förvärvet vill aktörerna stärka Nynäshamns centrum, platsens attraktionskraft och betydelse för kommuninvånarna genom att bygga bostäder och ytor för efterfrågad handel och service. 

Samarbetet inom koncernen är unikt och samlar lång och gedigen erfarenhet och kunskap av att bygga bostäder och utveckla stad samt nödvändig lokal förankring för ett lyckat genomförande och initierad förvaltning. 

Nynäshamn har ett fantastiskt läge som erbjuder möjlighet att kombinera stadsliv med friluftsliv och goda kommunikationer med bil och pendeltåg till Stockholm C. 

Med Irenmark och Forsman som lokala aktörer och med bröderna Christian & Gustaf Hermelins och Klaus Hansen Vikströms långa erfarenhet av stadsutveckling ser vi fram emot att få bli en del av kommunens framtid, säger Karl-Johan Grem, Koncernchef P&E Fastigheter. 

Utveckling av Alkärrsplan, mitt i centrum, är avgörande för hela kommunens framtid och tillväxt och det är fantastiskt att nu kunna göra verklighet av den önskan som funnits bland kommunens invånare och politiker många år. Som långvariga fastighetsägare och aktörer i Nynäshamn vet vi att det finns en stor efterfrågan på centralt belägna bostäder och ytor för olika verksamheter i stadskärnan. Nynäshamn har all potential att växa och bli än mer attraktivt, säger Camilla Irenmark, VD Nynäshamns Centrum Förvaltning AB. 

Det känns tryggt att det är lokala och välkända entreprenörer som redan är etablerade i kommunen som tar över bolaget och därigenom den fortsatta utvecklingen av området med attraktiva bostäder och handelsytor, säger Harry Bouveng (M), kommunstyrelsens ordförande. 

Kontakt: Camilla Irenmark, VD Nynäshamns Centrum Förvaltning AB, camilla.irenmark@ncfab.se, tfn: 0704029889 

Foto: Illustration vision utveckling Alkärrsplan, Therese Granlund senior arkitekt, BAS ID AB

Externa artiklar:

Fler nyheter