Stockholms Stadsmission öppnar butik i Nynäshamns centrum

Stockholms Stadsmissions etablering på Lövlundsvägen blir mycket bra, då det får centrum att växa och driva trafik till en gata lite utanför de mest trafikerade stråken. Stockholms Stadsmission bidrar till utbudet med konceptualiserad secondhand, helt i linje med hur utvecklingen sett ut inom retail de senaste åren. Secondhand och återbruk har vuxit starkast, med med krav från konsumenterna på att det ska vara tilltalande och modernt. Den utvecklingen och det faktum att konkurrens gör att alla behöver vässa sig, gör att det finns utrymme för flera olika typer av aktörer inom samma segment i ett centrum. Med sin kombination av kommersiell och social verksamhet bidrar också Stockholms Stadsmission till Nynäshamn på flera sätt, vilket är fantastiskt, Camilla Irenmark, vd, NCF, Nynäshamns Centrum Förvaltning.

Fler nyheter