Stockholms Stadsmission öppnar butik i Nynäshamns centrum

Stockholms Stadsmissions etablering på Lövlundsvägen blir mycket bra, då det får centrum att växa och driva trafik till en gata lite utanför de mest trafikerade stråken. Stockholms Stadsmission bidrar till utbudet med konceptualiserad secondhand, helt i linje med hur utvecklingen sett ut inom retail de senaste åren. Secondhand och återbruk har vuxit starkast, med med […]