Nyöppning Dressmann

Efter en större renovering av butikslokalen på Centralgatan i Nynäshamn öppnar nu Dressmann upp butiken med sitt senaste butikskoncept. Nyöppning av butiken sker 2024-04-12.  Renoveringen och uppdateringen är gjord i ett samarbetsprojekt mellan Dressmann och fastighetsägarna Lena och Christian Forsman tillsammans med NCF AB. Jimmie Hedquist, regionchef, Dressmann: – Vi ser verkligen fram emot satsningen […]

Nytt uppdrag inom ekonomisk förvaltning

Vi hälsar vår nya kund Nynäshem AB välkommen, för vilka vi har fått uppdraget att sköta den ekonomiska förvaltningen. Nynäshem AB äger fastigheten Plåtslagaren 8 på Stadshusplatsen i centrala Nynäshamn, med 11 st bostadslägenheter och 2 st lokaler i gatuplan. NCFs uppdrag inom ekonomisk förvaltning uppgår nu till elva fastigheter.

Centralt fastighetsförvärv och unikt samarbetsprojekt 

Centralt fastighetsförvärv och unikt samarbetsprojekt  Alkärrsplans Intressenter AB, en samarbetskoncern mellan P&E Fastigheter, Stadsutvecklarna och de lokalt baserade fastighetsägarna Irenmark och Forsman, har förvärvat bolaget Alkärrsplans Utvecklings AB, med tillhörande sjukhusbyggnad och mark för utveckling i Nynäshamns centrum. Säljare är Nynäshamns kommun.  Genom förvärvet tar aktörerna över fastigheten Nornan 32, mitt i centrala Nynäshamn. Fastigheten […]

Stockholms Stadsmission öppnar butik i Nynäshamns centrum

Stockholms Stadsmissions etablering på Lövlundsvägen blir mycket bra, då det får centrum att växa och driva trafik till en gata lite utanför de mest trafikerade stråken. Stockholms Stadsmission bidrar till utbudet med konceptualiserad secondhand, helt i linje med hur utvecklingen sett ut inom retail de senaste åren. Secondhand och återbruk har vuxit starkast, med med […]

Nytt skyltprogram i centrum

Fastighetsägarna i fastighetsägargruppen i centrum har låtit design- och arkitektbyrån Bas Id ta fram ett gemensamt skyltprogram för de kommersiella aktörerna i centrum. Syftet med programmet är att alla ska ha gemensamma riktlinjer att förhålla sig till. På så vis blir skyltningen mer enhetlig och skapar ett trevligare centrum. Hyresgäster tar fram design för de […]

Jeansbolaget

I november öppnade Jeansbolaget en butik på bästa läge i Nynäshamns centrum. Bakom etableringen står det lokala entreprenörsparet Thomas och Rose-Marie Cederblad, som bland annat driver Bar & Burgers på Fredsgatan 8. Redan under den första veckan stod butiken för bolagets fjärde bästa försäljningsresultatet i landet. Vi på NCF anser att det visar på ett […]

Pop-up: Juniqor

På Fredsgatan 10, i före detta Köttbodens gamla lokal, syns nu posterföretaget Juniqors nya pop up-projekt. Ta del av inspirerande fotografier och egenhändigt framtagen konst i olika uttryck och format. Samtliga posters som visas i lokalen kommer sedan att hittas på företagets hemsida juniqor.com. Besök deras webshop om du är intresserad av att hitta nya […]

TacoBar – ny restaurang

Nu är det klart att restaurangkedjan TacoBar flyttar in på Fredsgatan 6 i centrum. Tillsammans med de redan etablerade aktörerna Bar & Burgers, Fengye sushi och Müllers Café och Konditori tycker vi på NCF att det är positivt att se att Fredsgatan nu utmärker sig som en riktig ”matgata” i Nynäshamn centrum.

Totalrenovering i Plåtslagaren 7

Fastigheten Plåtslagaren 7, som även kallas ”Gallerian” i folkmun, genomgår under 2022 en stor stamrenovering. Fastigheten som ligger i korsningen Centralgatan/Fredsgatan får helt nya stammar och installationer. I samtliga lägenheter uppdateras kök och badrum. Parkettgolv kommer läggas och det görs en generell uppdatering genom byte till modern utrustning och ytskikt av fin kvalitet. Fasaden kommer […]

Nyrenoverade balkonger

Samtliga lägenheter i fastigheten Fyren 19 på Fredsgatan 10 har fått nyrenoverade balkonger. Detta projekt utgör etapp två i syfte att förbättra fastigheten. Etapp ett bestod av att fönster byttes ut till 3-glasfönster för ett par år sedan.